Vart går de insamlade pengarna?

Viktiga frågor när det gäller insamlade medel till hjälpverksamhet är naturligtvis:
* Vart går de pengar jag skänker?
* Hur mycket hamnar i administration och kringkostnader?
* Hur kontrolleras ekonomihanteringen och kan vi lita på den?
 

Bukobahjälpen - Tumani Children´s Center

Bukobahjälpen är insamlingsorganet i Sverige som genom information och insamlade medel stöder arbetet i Bukoba. Främst genom att samla in pengar till SIDA:s egenavgift och investering-ar, samt för att skapa en buffert om bidragen minskar. Allt för att säkerställa ett fortsatt gott arbete.

Tumaini Children´s Center har sin egen ekonomi i Bukoba och har för närvarande en budget på drygt 2 miljoner kronor, med ett 30-tal anställda. Detta arbete stöds från SIDA, via SVETAN (Svensk Tanzianska föreningen), i treårsintervaller. För att få dessa medel betalar Bukobahjälpen en egenavgift på 10% per år.

Här är en kort sammanfattning av Bukobahjälpens ekonomi

Vi är mycket tacksamma för de gåvogivare som tagit Bukobaarbetet till sitt hjärta

Öppenhet och god kontroll

Vi är oerhört måna om stor öppenhet mot er som är eller vill bli bidragsgivare. Vi behövs tillsammans- vår erfarenhet och era förböner och gåvor.

Bukobahjälpen
Bokföringen görs av Rune Hellberg som är Bukobahjälpens kassör, 0708-261720 eller spikenrune@gmail.com. Han svarar gärna på frågor!
Allt kontrolleras noga av vår revisor,ekonom Anita Skall-Hardysson, som har sin arbetsplats i Vara Församling. För frågor maila gärna anita.skall-hardyson@svenskakyrkan.se

Tumaini Children´s Center
Lutherska kyrkans, ELCT, revisiorer i Tanzania sköter granskningen och revisionen. Likaså en representant för SVETAN (för SIDA:s räkning) Jeanette Olsson msjeanetteolsson@hotmail.com