SENASTE NYHETEN
 

2017

Läs gärna får nyhetsbrev inför julen 2017.
Innehåll:

 • Möten med två pojkar
 • Vad gör en styrelsmedlem på sin arbetsresa?
 • Ännu är det inte för sent med en julgåva!

Tryck för att öppna NYHETSBREVET
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhetsbrev

I detta informationsmailet kan du läsa om:

Öppna här: T R Y C K
 

 • Bukobahjälpens informationsstrategi
 • Bukobahjälpens nya hemsida
​​​​​​​
 
Läs hela inlägget »

Här kommer en oktoberhälsning från Bukobahjälpen! Vi vill på detta sättet hålla dej uppdaterad på vårt arbete i Tumaini Children´s Center.

 Rapport Syster Adventina
Syster Adventina har skickat oss en mycket intressant och utförlig sammanställning om arbetet i Bukoba, i Tumaini Children´s Center. Hon berättar ingående om det arbete som just nu omfattar 68 barn, 20 flickor och 48 pojkar, som både får utbildning och stöd genom att leva i Tumaini Children´s Center.
Öppna 
Tyvärr är texten inte översatt till svenska. Om du inte läser engelsk text så be gärna någon om hjälp.
Gunnar Brycke reser nu till Bukoba:
Styrelsemedlem, bror till Bukobahjälpens grundare Syster Debora, arbetar främst med tekniska problem som byggnadsfrågor, men är insatt i det mesta.

 •  Målet med denna 4 veckors resa:
 • Få byggnadstillstånd för hantverkshuset och receptionen 
 • Få byggstart av hantverkshuset
 • Gå igenom ekonomi emot budgeten för året.
 • Se till hur hönseriet fungerar.
 • Säkerställa att toaletter vid skolan i Kiteme byggs
 • Likaså få genomfört brunns- och förrådsprojektet i Kiteme.
 • Ytterligare många punkter finns på hans arbetslista.
 • Vi önskar honom lycka till och Guds välsignelse!

 
Leif Nordlander inbjuder till en resa till Bukoba i januari 2018
Leif har rest till regionen mer än 20 gånger och har mycket god kontakt med Lutherska kyrkan på plats och vårt arbete i Tumani Children Center.  Vi har begränsat antal platser men är du intresserad så hör av dej till leif.nordlander@telia.com och gå in på hemsidan för mer information 
 
Önskar du att fler skall få vår information så uppmana dem att gå in på vår hemsida www.bukobahjalpen.se eller dela denna länk: Tryck här. Alternativt så skickar ni in ett mail till bukobahjalpen@gmail.com.

Läs hela inlägget »

En solvarm dag i augusti  packades en container full med nyttiga saker som skulle transporteras till Bukoba. Här blandades byggmaterial för nybyggnationen av mottagningscentret för Tumanini Children´s center , solfångare, kläder, symaskiner och mängder av nyttiga produkter både för barnen och byggnationen. Vi är så tacksamma för alla som på olika sätt bidragit med dessa produkter.

Läs hela inlägget »
Etiketter: container

Här kommer en kort hälsning och sammanfattning från en mycket intressant informationsdag på Nimbus Öckerö, om vårt arbete i Bukoba. Drygt 20 personer hade samlats till en härlig sensommardag på Nimbusgården och fick ta emot riklig information. 

Hur går det för barnen när de lämnar Tumaini
Children Center?

Jeanette Olsson var dagen gästföreläsare och berättade om resultatet av
sin avhandling "From exklusion to Inclusion".
Hon var personlig vän med Debora Brycke och kunde relatera till arbetet med
lång och djupgående erfarenhet. Hon har varit engagerad i arbete sedan det
startades.
Hennes avhandling tog upp den viktiga frågan om hur det går för barnen som
levt i Tumaini Children center och sedan lämnat detta. Hennes gedigna
forskning gav glädjande resultat som pekar på många av de positiva effekterna
som detta arbete ger att dessa barn återintegreras i samhället med helt nya
möjligheter!
Samtidigt kunde hon peka på viktiga faktorer som vi alltid bör tänka på inför
framtidens arbete. Framför allt att få kontakt med de utslagna barnen tidigt.

Gunnar Brycke berättar om
kommande byggnations och
utvecklingsprojekt

Nytt center för kontor och socialarbetarna
Nytt hantverkshus
Nya toaletter vid en skola med över 200
elever som helt saknar dessa.
Detta plus många fler projekt som
planeras.
Åke Nyström informerade
om våra vatten- och
solenergiprojekt.
Rent vatten är den viktigaste insatsen för
ett bra liv och hälsosamt liv. Här borrar vi
brunnar och skapar vattentankar som
underlättar arbetet mycket.
Likaså att ta vara på solenergin för att
kunna få elektricitet och slippa köpa dyr
sådan så monterar vi solfångare.

Rune Hellberg -
Bukobahjälpens kassör

Rune gav en kort presentation om
det ekonomiska läget, om
insamlingsresultat men också utmaningar
inför framtiden.

Lisbeth Williamsson -
Hantverkshus

Lisbeth som är Bukobahjälpens
ordförande berättade om arbetet med att
utbilda i olika hantverksformer för att både
skapa inkomst till Tumaini Children Center
men också för att de skall få en möjlighet
till egen utkomst.
Snart sätts spaden i jorden för ett nytt
hantverkshus.

Gun Nyström -
Tandläkare

Gun har vid flera tillfället rest ner till
Bukoba och gått igenom alla barnens och
personalens tandsituation. Med enkla
hjälpmedel har hon gjort underverk. Det
kan konstateras att våra barn ofta har
bättre tandstatus än övriga i samhället
därför att de får tandvård.

Linda Hinderer - Volontär
Linda som under ett år levt med barnen i
Tumanini Children Center var just
hemkommen och kunde med värme och
god insikt berätta om sitt arbete med
barnen. Hon arbetade både i skolan och
med barnen på fritiden.

Leif Nordlander inbjuder
till en resa till Bukoba i
januari 2018

Leif har rest till regionen mer än 20 gånger
och har mycket god kontakt med
Lutherska kyrkan på plats och vårt arbete i
Tumani Children Center. Vi har begränsat
antal platser men är du intresserad så hör
av dej till leif.nordlander@telia.com
En stort tack till er alla som hörsammade inbjudan till Nimbus!
Och för er som önskar mer information så maila gärna

Läs hela inlägget »