Arkiv

Senaste nyheter

2017 > 09

En solvarm dag i augusti  packades en container full med nyttiga saker som skulle transporteras till Bukoba. Här blandades byggmaterial för nybyggnationen av mottagningscentret för Tumanini Children´s center , solfångare, kläder, symaskiner och mängder av nyttiga produkter både för barnen och byggnationen. Vi är så tacksamma för alla som på olika sätt bidragit med dessa produkter.

Läs hela inlägget »
Etiketter: container

 
Följ med vår erfarna reseledare Leif Nordlander till Bukoba, för att själva få uppleva det viktiga arbetet där.
 
Programmet innehåller:
·      Studiebesök på Tumaini Children Center
·      Hembesök hos Tanzaniska familjer
·      Lära känna ELCT:s Nordvästra stiftet.
·      Besök i Karagwe Nyakahanga sjukhus
·      och Tumshubire Medium English Primary school och diakoniutbildning
 
Tid:             11 – 25 januari 2018
Flyg:             Landvetter – Entebbe – Bukoba
Pris:             15.600:- Flyg, boende inkl. frukost
och resor i Tanzania
 
Safari:          Ingår ej i paketet men kan ordnas separat till en kostnad av 2.000:-/dygn
 
Det är begränsat med platser så ta nu chansen till denna resa som kommer att prägla ditt liv och missionsengagemang för framtiden. Möt vardagen, kyrkan och barnen i Tanzania!
 
 
För mer information
Leif Nordlander
0512-79 72 82 eller 0733-73 30 01
leif.nordlander@telia.com

Läs hela inlägget »

Här kommer en kort hälsning och sammanfattning från en mycket intressant informationsdag på Nimbus Öckerö, om vårt arbete i Bukoba. Drygt 20 personer hade samlats till en härlig sensommardag på Nimbusgården och fick ta emot riklig information. 

Hur går det för barnen när de lämnar Tumaini
Children Center?

Jeanette Olsson var dagen gästföreläsare och berättade om resultatet av
sin avhandling "From exklusion to Inclusion".
Hon var personlig vän med Debora Brycke och kunde relatera till arbetet med
lång och djupgående erfarenhet. Hon har varit engagerad i arbete sedan det
startades.
Hennes avhandling tog upp den viktiga frågan om hur det går för barnen som
levt i Tumaini Children center och sedan lämnat detta. Hennes gedigna
forskning gav glädjande resultat som pekar på många av de positiva effekterna
som detta arbete ger att dessa barn återintegreras i samhället med helt nya
möjligheter!
Samtidigt kunde hon peka på viktiga faktorer som vi alltid bör tänka på inför
framtidens arbete. Framför allt att få kontakt med de utslagna barnen tidigt.

Gunnar Brycke berättar om
kommande byggnations och
utvecklingsprojekt

Nytt center för kontor och socialarbetarna
Nytt hantverkshus
Nya toaletter vid en skola med över 200
elever som helt saknar dessa.
Detta plus många fler projekt som
planeras.
Åke Nyström informerade
om våra vatten- och
solenergiprojekt.
Rent vatten är den viktigaste insatsen för
ett bra liv och hälsosamt liv. Här borrar vi
brunnar och skapar vattentankar som
underlättar arbetet mycket.
Likaså att ta vara på solenergin för att
kunna få elektricitet och slippa köpa dyr
sådan så monterar vi solfångare.

Rune Hellberg -
Bukobahjälpens kassör

Rune gav en kort presentation om
det ekonomiska läget, om
insamlingsresultat men också utmaningar
inför framtiden.

Lisbeth Williamsson -
Hantverkshus

Lisbeth som är Bukobahjälpens
ordförande berättade om arbetet med att
utbilda i olika hantverksformer för att både
skapa inkomst till Tumaini Children Center
men också för att de skall få en möjlighet
till egen utkomst.
Snart sätts spaden i jorden för ett nytt
hantverkshus.

Gun Nyström -
Tandläkare

Gun har vid flera tillfället rest ner till
Bukoba och gått igenom alla barnens och
personalens tandsituation. Med enkla
hjälpmedel har hon gjort underverk. Det
kan konstateras att våra barn ofta har
bättre tandstatus än övriga i samhället
därför att de får tandvård.

Linda Hinderer - Volontär
Linda som under ett år levt med barnen i
Tumanini Children Center var just
hemkommen och kunde med värme och
god insikt berätta om sitt arbete med
barnen. Hon arbetade både i skolan och
med barnen på fritiden.

Leif Nordlander inbjuder
till en resa till Bukoba i
januari 2018

Leif har rest till regionen mer än 20 gånger
och har mycket god kontakt med
Lutherska kyrkan på plats och vårt arbete i
Tumani Children Center. Vi har begränsat
antal platser men är du intresserad så hör
av dej till leif.nordlander@telia.com
En stort tack till er alla som hörsammade inbjudan till Nimbus!
Och för er som önskar mer information så maila gärna

Läs hela inlägget »