Bukobahjälpen - Ekonomipresentation

Vi upplever en sådan tacksamhet till alla våra församlingar men också till alla er enskilda givare. För 2019 hade vi en utmaning på grund av att vi får mindre bidrag från Svetan. Det innebar att vi skulle finasiera 600 000:- av kostnaderna i Bukoba TCC (Tumaini Childrens  Center). Vi kan konstatera att vi redan i september nått målet. För resten av året kan våra pengar gå till de nödvändiga investeringar som vi drömmer om. T.ex. en vattentank vid nya huset, nya toaletter och en kvarn att mala majs på, osv. En bil behöver också köpas.
Se bildspel
 

Hans Ehrling, Rörmokeriet

Hans Ehrling med fru, från Rättvik, har varit med i Bukoba under några veckor och samordnat arbetet med toaletter och rörmokeri. Vi är så tacksamma för att han med hela sin kompetens ställer sin tid till vårt förfogande! Vi tror att sådana här insatser betyder mycket för både utförare och mottagare.

Tack Hans!

Bukobadagen på Örtagården Uddevalla

Lisbeth Wiliamsson skickar här en rapport från den dag som hölls på Örtagården i Uddevalla. Detta för att inspirera och informera om vårt arbete i Bukoba (På bilden tillsammans med syster Adventina, ledare för arbetet i TCC i Bukoba)
Läs mer här:  Mission Tur och Retur – Bukobahjälpsdagen

Återplanteringen efter översvämningen

Som vi informerade i juni månad så drabbades Bukoba med omnejd av en mycket stor översvämning och då också våra planteringar. Dessa skulle användas för våra barns matbehov men också för att kunna sälja och få in nödvändiga intäkter. Mycket av skördarna gick inte att rädda. Samtidigt blir det nödvändigt att nyplantera och för t.ex bananplantorna så tar det lång tid innan man får en första skörd.
Vi tackar för de extra medel som många av er varit med att samla in! Vi har inledningsvis sänt drygt 50 000 kr för att starta återplanteringen.

Fortfarande går det att skicka in en gåva på t.ex Swish 123 452 50 28 och märk "Översvämningen"
 

2019 > 10

Den 7 september var ett 25-tal personer samlade på Örtagården utanför Uddevalla för att få mer och ny information om Bukobahjälpens och Tumaini Children´s centers (TCC) arbete.

Dagen började med kaffe och smörgås, många hade rest långt så det smakade gott, samtidigt fick vi tillfälle att bekanta oss med varandra.
Programmet började med att Lisbeth Williamsson berättade om hur Tumaini och Bukobahjälpen växt fram och hur det ser ut idag. En del av styrkan i TCC:s arbete (och Bukobahjälpens) är att det vilar på Kristi grund och att det vuxit fram utifrån det behov som Debora Brycke såg i början på 2000-talet.

Därefter berättade Leif Nordlander om mission i ett historiskt perspektiv, och vad det har betytt och betyder för Kristi kyrka.

Efter lunch berättade Emma Bruno från Norrköping hur man i St. Johannes församling arbetar för att inkludera Bukobahjälpen och TCC i församlingens arbete och hur man engagerar både barn, ungdomar och äldre. 
   
Åsa Löf från Hålta blev tyvärr tvungen att lämna återbud. Gunnar Brycke fick då tillfälle att berätta om två pojkars livsöde och vad Tumaini betytt och betyder för deras framtid.

Dagen avslutades med att Lisbeth Williamsson visade bilder från styrelsens resa till Bukoba i febr-mars i år. Det blev tillfälle till många och värdefulla samtal och nya kontakter knöts.
 
Till sist ett stort tack till Örtagården för fint mottagande och god mat.
 
Lisbeth Williamsson

Läs hela inlägget »
Etiketter: bukobahjälpsdag

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv