SVETAN,  Svensk-Tanzanianska föreningen

Med stor hjälp av Svetan erhåller Bukobahjälpen avsevärda bidrag från SIDA.

Läs gärna mer på deras hemsida! www.svetan.org