Kiteme farm ligger i väglöst land sydväst om Bukoba. Här har TCC köpt in ett stort Landområde för att röja AV och starta jord- och skogsbruk.

Kiteme farm

Kiteme-7 Kiteme-5 Kiteme-2 Kiteme-3 Kiteme-4 Kiteme-6 Kiteme-8 Kiteme