Reception är beteckningen på kontoret och platsen där  arbetet leds ifrån.
Härifrån utgår socialarbetarna när de söker upp gatubarnen.

Reception exteriört
 

Samlingssalen

Sprickor som uppstod vid  jordbävningen

Tumaini Children Center lyder under ELCT

Personalen samlad

Två av våra bilar.

Vattencistern utanför