Tumaini Children´s Center; TCC

Tumaini består av ett antal olika enheter: Mottagningscentret "Reception" i Bukoba nära stranden, Julia och Debora farm i Kyakairabwa, 8 km utanför staden, ett par boningshus på höjden i Kashura, skolklasser inhysta i en annan skola samt Kiteme farm, längre söderut. Här kan du läsa om de olika enheterna.

Besök gärna TCCs egen hemsida: