Bukobahjälpen är ständigt med och förverkligar projekt som nybyggnation, reparationer och underhåll

Flera av styrelsens medlemmar åker ner en gång per år för att stödja, och säkerställa att alla dessa projekt förverkligas och löper på.

Här ser vi ett planeringsmöte med Gunnar Brycke, Sr Adventina (ansvarig för Tumaini Children´s Center) och Raymond (tekniskt ansvarig)