Ett nytt hantverkshus skall förhoppningsvis färdigställas under 2018

Det finns ett stort behov att kunna ge utbildning och möjlighet till försörjning för främst kvinnor i Bukoba. I detta nya hantverkshus skall finnasl en sysal men också lokaler för andra hantverksinriktningar.

Medel har redan skänkts till detta projekt så nu väntar vi på bygglov och start av det hela.

Sygruppen med Lisbeth Sömnad på gång Symaskin från Sverige Sygruppen Sygruppens alster

Bukobahjälpens ordförande har tagit som sitt ansvar att förverkliga denna idé och har kontakt med de som nu arbetar med sömnad där nere.