Afrikagolfen ”AFRIKAS BARN” på RYDÖ GK

Bild 1: Thomas och Bittan Axegård, initiativtagare och allt-i-allo-fixare
Bild 2: Våffelservering efter halva rundan
Bild 3:Utslag från 9:e tee (efter dubbla våfflor)
Bild 4:Hamburgerservering efter fullbordade 18 hål

För att först presentera mig så heter jag Gunnar Löfgren och har varit kyrkoherde rätt länge i Villstads församling, Smålandsstenar. Jag tjänstgör fortfarande en hel del som pensionär.
Vi har i vår församling i många år haft några projekt som vi regelbundet stödjer med bl a våra fria kollekter, ett av dem är Bukobahjälpen. Grunden är att Karin, min fru, arbetade 2 år på 70-talet i Bukoba och lärde känna Gunvor Brycke/Sister Debora. Vi har besökt Bukoba vid ett par tillfällen, bl a Tumaini Children´s Center (TCC).
 
Nu ordnade goda vänner till oss, Thomas och Britt-Marie Axegård, som är mycket aktiva i vår församling, en golftävling i söndags den 3 juli, benämnd Afrikagolfen, på Rydö GK lite utanför Hyltebruk. 50 par var anmälda, det betyder 100 deltagare och varje deltagare betalar en tävlingsavgift på 100 kr som oavkortat går till Afrikagolfens bägge ändamål, nämligen WSG (Win Souls for God, ett gatubarnsarbete i Addis Abeba i Etiopien, ett annat av vår församlings projekt) och Bukobahjälpen. Det var sjunde gången Afrikagolfen anordnades på Rydö GK.
Men dessutom var det ett gäng som serverade golfarna våfflor efter halva sträckan.
 
Bukobahjälpen fick del av 11 550 kr från denna golftävling. Vi är så tacksamma för alla initiativ som genomförs för Bukobas barn!

 

Gunnar Brycke på väg till Bukoba
 

Det har nu gått två år sedan någon av oss i styrelsen haft möjlighet att besöka Bukoba och vårt arbete där. Det har varit en frustration och stor saknad att inte få möta våra vänner och medarbetare. Men vi har också saknat att kunna stödja dem praktiskt både när det gäller det löpande arbetet liksom i de speciella byggprojekten m.m. 

Men vi kan konstatera att de hanterat åren på ett mycket föredömligt vis och arbetat vidare förtroendefullt och kontinuerligt. Vi känner stor ödmjukhet för Sr Adventinas och medarbetarnas arbetsinsats! Lyckligtvis så har inte heller Covid-situationen i landet drabbat vårt arbete så allvarligt.

Gunnar Brycke kommer att resa ner 5 maj för att under några veckor möta vännerna i Bukoba och få rapporter om hur de har det nu och hur behoven ser ut. Likaså kommer han att arbeta med att förbereda för flera projekt som har varit vilande under Covid-perioden. Detta för att till kommande höst starta upp dessa när fler av oss i styrelsen åker ner för att göra en större insats:

 • Bygge av 4 stycken toaletter utanför nya Reception
 • Reparation av dammanläggning som rasat i Kiteme
 • Bygge av toalett och tvättrum för arbetare i Mushasa
 • Renovering av det hus som en av våra trotjänare Michael bor i, där det regnar in
 • Förbereda uppförandet av vattentank, som  Rotary samlat in pengar till, vid nya Reception

Berättelsen om Laticia

Läs berättelsen om Laticia som en tidig morgon vid 4-5 tiden kastades ut från sitt hem för att klara sig själv. Hennes första år kantades av svårigheter, misshandel och misär. Efter tips av en grannkvinna gick hon till Tumaini Children´s Center.
Nu har hon gått ut grundskolan och via TCC:s försorg fått trygghet i ett gott fosterhem.

Läs gärna hela berättelsen som återberättats för Lisbeth Wiliamsson

Så går det när passionen drabbar.

Alva Brycke har startat en insamling i Sydafrika för Bukoba


Alva Brycke, som är ett barnbarn till Gunnar Brycke, har vid sina besök i Bukoba blivit mycket engagerad att hjälpa till i Tumaini. Hon arbetar nu i Sydafrika och har där med en affärsman startat en insamling för att restaurera den gamla receptionsbyggnaden.

De har sett den stora potentialen i att använda huset till olika verksamheter. Allt ifrån en festsal som man kan hyra för bröllopshögtider till förrådslokaler för säd som skördats. Huset måste repareras  från jordbävningsskadorna, taket bör bytas ut och lokalerna allmänt fräschas upp och anpassas.

Insamlingsmålet som hon presenterar för investerare i Sydafrika är på drygt 500 000:-SEK.  Vi önskar henne lycka till i sitt arbete med denna insamling. Läs mer: Svensk översättning eller Engelskt orginal.

Här i Sverige fortsätter vi de regelbundna insamlingsaktiviteterna för att fylla de basbehov som barnen har.

Rapport från Tumaini Childrens Center
maj till augusti 2021

loading...

Regelbundet kommer det en rapport från Bukoba, Tumaini Children´s Center, som beskriver vad som skett under en viss tidsperiod. Denna utgör en rapport till Svetan, som förmedlar SIDAs bidrag till verksamheten, men som vi övriga också har stor glädje av. Man blir överväldigad av allt som sker i arbetet i Bukoba.

Några siffor - Tidsperioden maj till aug 2021

 • 4 seminarier med 117 deltagare: "Juridisk hjälp till ledare i lokala byar gällande barns rätt i samhället". 44 barn har också konkret fått juridisk hjälp under perioden.
 • 5 seminarier för lokala ledare, föräldrar/vårdnadshavare i s.k. Tumainigrupper. Deras uppgift är att identifiera utsatta barn så att de inte hamnar på gatan. De har identifierat 210 familjer där barnen riskerar att rymma. 154 barn har fått samtalsstöd och 32 av dem får stöd till skolmaterial så att de verkligen kan fortsätta skolgången.
 • Uppsökande verksamhet. 124 barn har nåtts genom den uppsökande verksamheten nära busstationen och marknaden.
 • 17 skolseminarier har genomförts med 1644 deltagare. De har temat "Livskunskap" med rubrikerna a/ Självmedvetenhet (bygga upp barns självkänsla), b/ Hur man löser det dagliga livets utmaningar (utveckla goda vanor och attityder) c/ Hur barn kan skydda sig mot Covid-19 m.m.
 • Samtalsstöd på mottagningscentret. 204 barn och 60 föräldrar/vårdnadshavare har under perioden fått samtalsstöd på vårt center. Vissa av dessa samtal ledde fram till lösningar som följande: a/ barn vill ha med sig en vuxen när de återvände till sitt hem, b/ de behövde medicinsk behandling c/ de behövde stöd till skolmaterial d/ vissa behövde stöd i sin önskan om entreprenörsskap, e/ Vissa behövde juridisk rådgivning m.m.
 • Barn som just nu bor på våra center/boenden: 54 st varav 34 är pojkar och 20 flickor.
 • Uppföljningsbesök i hem för 110 barn som bor i hem men där livet är besvärligt och utsatt på grund av fattigdom, sjukdom och relationsproblem.
 • 173 barn får utbildningsstöd både i våra egna skolklasser där de förbereds för den vanliga skolan men  också för högre utbildningar.

Detta och mycket mer kan ni läsa om i följande rapport (mestadels översatt till svenska).


 

en lyckad sommar i hantverksbutiken i Spiken

Under sommaren har vi sålt produkter för att ge gatubarn i Bukoba, Tanzania, hjälp och hopp om ett bättre liv.
I Hantverksbutiken i Spiken på Kållandsö utanför Lidköping fanns en hylla med textil- och trähantverk där all behållning oavkortat gått till vårt arbete för barnen.
På hyllan samsas dessa vackra svarvade träföremål med fina väskor och annat textilt hantverk.

Försäljningen har inbringat drygt 30 000 kr och vi tackar Er som arbetat med produktion och försäljning!

Jastine Josea – från gatan åter till sin familj

Han flydde från sin familj 3 mars i år för att söka arbete. Men väl i Bukoba  fanns det inga arbeten utan Jastine blev ett gatubarn. Tyvärr drabbades han av en besvärlig hudåkomma som han inte fick vård för. Tillsammans med andra barn blev han indragen i stölder vilket slutade med att han blev påkommen och infångad av en lynchmobb. En person räddade honom och förde honom till polisen som i sin tur överförde honom till Tumaini Children´s Center (TCC). Här påminns vi om att myndigheter och t.o.m polisen har ett stort förtroende för TCC.

På centret fick han första hjälpen och överfördes sedan till sjukhus. Kostnaderna togs av TCC, indirekt pengar skänkta av vännerna i Sverige. När han blivit bättre tog TCC kontakt med familjen och han fick återförenas med den. Tyvärr avled hans pappa strax innan han kom hem, men vår personal tog kontakt med byledningen för att de skulle stötta familjen.
TCC har sedan fortsatt kontakt med familj och byledning för att säkerställa att han inte rymmer igen utan får ett liv i familjens och byns gemenskap.

Janet Nyarugo - ett barn som så många andra

Hon är en 8-årig flicka som farit illa på grund av fattigdom. Pappan lämnade familjen när Janet var en liten baby eftersom han inte kunde försörja dem. Hennes mamma flyttade till Uganda för att försöka få en bättre framtid för sig och sina barn. När hon var 5 år kunde inte mamman försörja henne längre och då skickades hon till sin biologiska pappa men där misshandlades hon av sin styvmoder. Hon kom åter till mamman i Uganda och fick trots allt börja på en förskola. Denna stängdes dock när Covid-19 spred sig i landet.

Den lilla familjen återvände då till Bukoba men hade ett mycket svårt liv. Vid ett tillfälle skickades Janet till marknaden för att köpa något men kunde inte motstå frestelsen att köpa något till sig själv. Väl hemma blev hon misshandlad och flydde ut på gatan. Där fortsatte utsattheten och övergreppen från andra. Så fick en av TCC socialarbetare tag på henne och tog med henne till vårt Center. De tog också kontakt med hennes mamma.

Så kom stunden då mor och dotter förenades igen. Mamman fick efter samtal lova att ta hand om sina barn på ett annat sätt än tidigare. Med stöd från TCC lever nu den lilla familjen tillsammans och Janet slipper livet på gatan. Detta tack vare de insamlingar som görs i Sverige och stödet från Svetan.

Jeremiah Anatory -utan två ben och en arm

Han föddes i en familj med fem barn, där hans föräldrar hade svårt att hinna med dem på grund av arbete och fattigdom. Vid 8 års ålder cyklade han till marknaden och blev påkörd av en större bil vilket ledde till amputation av båda benen och en arm. Som ersättning fick familjen 5 miljoner Tsh (i dagsvärdet lite drygt 20 000 kr). Dessa pengar tog pappan och försvann från familjen. Även mamman blev så förtvivlad att hon lämnade honom på sjukhuset. Han visste inte vart de tagit vägen.

Efter 3 år fick han lämna sjukhuset sittande i en rullstol. Han och hans yngre bror rörde sig runt i staden och tiggde pengar. Dee sov också ute på gatan under nätterna. Han saknade mat, medicin m.m.

Vid ett tillfälle frågade han en rektor om han inte kunde få gå i skolan men fick svaret att hans fysiska utseende skulle störa och hans handikapp skulle vara ett problem.
Han fick dock möjlighet att gå i en skola för funktionshindrade och genomförde sin grundskoleutbildning.

När han var färdig sökte han via TCC:s hjälp upp sina föräldrar som nu är gifta med nya partners. Ingen ville ta emot honom i sitt hem så han får bo på vårt rehabiliteringscenter.

Bukobahjälpen får ny ordförande

I samband med Bukobahjälpens årsmöte överlämnade Lisbeth Williamsson ordförandeklubban som hon innehaft sedan 2007. Leif Nordlander, som under flera år varit engagerad i styrelsen och är en van resenär till arbetet i Bukoba, övertog denna. Vi riktar ett mycket stort tack till Lisbeth för de gångna årens ledarskap. Under den tiden har Bukobahjälpen genomgått en stor förändring och växt till ett stort hjälparbete.

Leif Nordlander, som tar över, har i egenskap av kyrkoherde och som aktiv i Svenska kyrkans högsta ledning stor erfarenhet i frågor som berör Bukobahjälpen. Han har också genom sina många resor med och utan medresenärer besökt Bukoba och lärt känna inte bara många människor men också ledningen för den Lutherska kyrkan där.

Läs gärna mer: Tryck på denna länk "Bukobahjälpens årsmöte"

Till styrelse inför kommande år valdes:

Från vänster: Gunilla Fredriksson (ny styrelsemedlem), Lisbeth Wiliamsson, Anita Danielsson (suppleant), Leif Nordlander (ordförande), Rune Hellberg, Gunnar Brycke och Åke Nyström.

Några små filmhälsningar från Bukoba

Om du trycker på nedanstående bilder så kommer du att se några fina hälsningar från livet och arbetet i Tumaini Children´s Center i Bukoba.

loading...

Livet för gatubarnen i Bukoba är mycket besvärligt. Polisen jagar dem under natten och de måste ständigt söka nya övernattningsplatser. Här ser vi hur Sr Adventina och socialarbetarna hittar dem en tidig morgon på soptippen efter en orolig natt.
ÄR INTE BARNEN MER VÄRDA ÄN ATT BEHÖVA SOVA PÅ EN SOPTIPP?

Arbetet i Tumaini Children´s Center omfattar så många fler än de barn som inte kan återvända till sina hemmiljöer och som därför bor på våra boenden. Några siffror från 2019:

Mer än 150 familjer/barn fick uppföljning i sina hemmiljöer
Mer är 110 barn och 100 föräldrar fick rådgivning via vårt mottagningscenter
Förutom vår egen skola med tre klasser så stödde vi drygt 140 barns skolgång i andra skolor
Vår advokat arbetade med drygt 20 rättsfall för att hjälpa barn och familjer
Vi har entreprenörsutbildningar
m.m.

Här ger vi några exempel:

1.En pojke som bott hemma med mamma och två yngre syskon och fått stöd av Tumaini. Han hade under en lång tid varit Aids-sjuk och fått behandling som inte hjälpt honom. Nu i januari dog han. Tumainis personal fanns med vid begravningen.

 2. Här bor en mycket fattig familj, pappa med två döttrar, mamman död. En av flickorna bor på Julia farm, det är lättare för pappan (som dessutom är sjuklig) att ta hand om bara en dotter. På så sätt minskar risken att flickorna hamnar på gatan eller som hembiträden istället för att gå i skolan.

3.  Glädjetårar när Liberiatas mamma får träffa sin dotter efter att ha blivit frikänd och släppt ur fängelset. Hon har bott på vårt barnhem under tiden och fått omvårdnad och skolutbildning.

Vi är så tacksamma för alla er som stöder oss, både medlemmar och övriga givare. För styrelsen är arbetet utmanande och ofta undrar vi hur vi skall få verksamheten att fungera så bra som möjligt och få in tillräckligt med gåvomedel. Vi fortsätter med vår månadsbudget på 60 000:- varav 50 000:- skickas direkt till barnens basbehov.

Förutom det ekonomiska stödet hoppas vi också på återkoppling ifrån dej om:

 • du har några tankar på hur vi kan öka vår insamling genom kreativa förslag.
 • du har frågor eller speciellt intresse av arbete i Tanzania. Hör gärna av dej till oss.

Vi önskar att fler skulle få förmånen att dela glädjen i arbetet med Tumaini Children´s Center. Kanske du kommer att vara en som besöker Bukoba en gång för att få se och möta barnen. Du kommer att få en varm kram! Du kommer att få se att livet blir så mycket mer värdefullt när vi inte bara lever i vår egen ombonade tillvaro utan VANDRAR PÅ DERAS VÄGAR OCH STIGAR!

Köp fina kassar och gynna Bukobahjälpen

Vi är så tacksamma för de insatser enskilda gör för att hjälpa barnen i Bukoba. Gunilla Fredriksson syr väskor i stor mängd i god kvalitet.Väskorna är fodrade och de flesta har en innerficka.

T.o.m 20 december har Gunilla sålt kassar för mer än 14 000:- som oavkortat går till barnen i Bukoba. Tack Gunilla och till alla er som köpt dessa kassar. Försäljningen fortsätter!

Pris 130 kr (minst) plus eventuell frakt.
Varför inte beställa en för personligt bruk eller ett antal som du ger bort som gåva till vänner med en hälsning från Bukobabarnen?
Tag kontakt med:
Gunilla Fredriksson
070-485 03 50
gunilla.b.fredriksson@gmail.com

Stora kassar 130 kr (minst) plus frakt

Barn kassar 60 kr (minst) plus frakt

En ny film som berättar om byggprocessen för vårt nya mottagningscenter

För att se filmen i You Tube: Tryck här

Eller klicka på bilden till höger.
 

Systugan och den lilla affären är nu klara

Lisbeth Wiliamsson har tillsammans med personalen som ansvarar för systugan planerat och inrett denna. 

Det är med stor inspiration och energi som de nu kan utveckla sitt arbete, både med att sy alster för barnen och den egna organisationen men också fylla den lilla shopen, som ansluter till gatan, med produkter.

Här sker dels utbildning och dels sömnadsarbete som ger möjlighet till egen försörjning, men det blir också inkomster för Tumaini Children´s Center.

Edisons berättelse - ett gatubarns bakgrund

Utdrag ur intervjun med Edison om livet före och på Tumaini Children´s Center.

Hur var livet innan du kom till Tumaini?
Det var mycket svårt. Vi var ett gäng som gjorde dåliga saker, och jag frågade mej själv många gånger: Vem är Edison egentligen? Än så länge är jag rädd att lämna Tumaini, är rädd att lockas tillbaka till gamla gänget.

Läs hela intervjun

Här kan ni också se Tumaini Children´s Centers egen hemsida.

Lyssna på TCCs egen kör.

 Symbolen för Tumaini Children´s Center.             

          Tumaini är swahili och betyder "hopp".

Ge en gåva vid speciella tillfällen

Insamling 2022

Insamlat:

Månad Insamlat Budget
Januari 44 500 62 500
Februari 24 200 62 500
Mars 34 200 62 500
April 43 200 62 500
Maj 32 600 62 500
Juni 57 800 62 500
Juli 111 900 62 500
Aug 89 000 62 500
Sept 41 500 62 500
Okt 51 900 62 500

Akumulerat
Månad Insamlat Budget
Jan/okt 531 300 625 000

Skicka gärna din gåva via Swish
nr 123 452 5028 eller
använd ovan QR kod.

Nyheter / ARKIV

Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Anmäl dig här.
 

Vill du bli medlem i Bukobahjälpen?

Vi vill gärna ha dej som medlem i Bukobahjälpen! Du kommer att få kontinuerlig information och bli mer delaktig i detta fina arbete för gatubarn i Tanzania.

Betala in 100:- eller valfri högre avgift.

Swish 123 452 50 28
Bankgiro: 5405-3723 
Bankkonto:
Handelsbanken 6655-990 405 958

Skriv vid inbetalning:
Ditt namn, mailadress, telefonnummer.