Mission Tur och Retur – Bukobahjälpsdagen

Den 7 september var ett 25-tal personer samlade på Örtagården utanför Uddevalla för att få mer och ny information om Bukobahjälpens och Tumaini Children´s centers (TCC) arbete.

Dagen började med kaffe och smörgås, många hade rest långt så det smakade gott, samtidigt fick vi tillfälle att bekanta oss med varandra.
Programmet började med att Lisbeth Williamsson berättade om hur Tumaini och Bukobahjälpen växt fram och hur det ser ut idag. En del av styrkan i TCC:s arbete (och Bukobahjälpens) är att det vilar på Kristi grund och att det vuxit fram utifrån det behov som Debora Brycke såg i början på 2000-talet.

Därefter berättade Leif Nordlander om mission i ett historiskt perspektiv, och vad det har betytt och betyder för Kristi kyrka.

Efter lunch berättade Emma Bruno från Norrköping hur man i St. Johannes församling arbetar för att inkludera Bukobahjälpen och TCC i församlingens arbete och hur man engagerar både barn, ungdomar och äldre. 
   
Åsa Löf från Hålta blev tyvärr tvungen att lämna återbud. Gunnar Brycke fick då tillfälle att berätta om två pojkars livsöde och vad Tumaini betytt och betyder för deras framtid.

Dagen avslutades med att Lisbeth Williamsson visade bilder från styrelsens resa till Bukoba i febr-mars i år. Det blev tillfälle till många och värdefulla samtal och nya kontakter knöts.
 
Till sist ett stort tack till Örtagården för fint mottagande och god mat.
 
Lisbeth Williamsson

Etiketter: bukobahjälpsdag