Byggnationer hösten 2022

EN SEPARATIONSTOA och försäljningsstånd.
Separationstoan är på gång. Ställning av bambu från Kashura funkar helt enl deras tradition.  Och så bygger vi ett stånd för försäljning av sådant som produceras i systugan.