Bukobahjälpen- eller Tumaini Children´s Center (TCC) som stiftelsen heter i Tanzania, har som målsättning  att uppsöka och rehabilitera gatubarn. Man verkar för att barnen skall kunna återvända hem eller, om föräldrarna är döda, hitta nya hem till dem.
Tumaini är swahili och betyder hopp. Verksamheten  vill visa barnen och ungdomarna på hoppet i Kristus och visa dem att de är viktiga, värdefulla, att också de har en framtid och ett hopp. TCC vill med detta pilotprojekt skapa en modell för hur samhället och kyrkan själva skall ta hand om barn som är föräldralösa eller har det mycket svårt på andra sätt.

Bukobahjälpen registrerades som förening hösten 2005. Föreningens uppgift är att samla in pengar till Tumaini Children Center (TCC) och att vara ett stöd för den lokala organisationen i Bukoba. Pengarna används till att utveckla projektet, till fortbildning av personal och till löpande utgifter för barnen såsom bl.a. mat, kläder, skolgång, sjukvård, mediciner och fritidsaktiviteter

Stiftelsen har  med  ”Julias minnesfond”  som grundplåt, inköpt och rustat upp två gårdar utanför Bukoba. (Julias minnesfond var en fond som grundades 1989 när Deboras brorsdotter Julia omkom. CA 350 000 kr insamlades. Fonden upphörde i och med att Bukobahjälpen bildades.)  Där får barnen anpassad skolgång, medicinsk, psykisk och juridisk hjälp. Hemmen drivs i kristen anda och föreståndare är en diakon i Evangelisk lutherska kyrkan i Tanzania, syster Adventina.Ett mottagnings-  och rådgivningscenter inne i staden –The Tumaini reception -  har också förvärvats. Ca 130 barn per år hjälps bort från gatan varje år.
En viktig uppgift för Bukobahjälpen är att stötta och uppmuntra den lokala personalen till att ta eget ansvar för att kunna bli helt självständiga och att informera hemma i Sverige om gatubarnens utsatta situation.
TCC får också bidrag från SIDA/Forum Syd genom Svensk-Tanzaniska föreningen (SVETAN: Se www.svetan.org). Dessa pengar används till löner och administration.
Om du sätter in en gåva på bankgiro 5405-3723 hjälper du oss att hjälpa barnen i Bukoba. Alla gåvor och insamlade pengar går oavkortat till TCC.
                                                                            

Historik.
Bukoba ligger i nordvästra Tanzania, vid Victoriasjön, nära Ruanda, Burundi och Uganda. Som en följd av den aidsepidemi som drabbat detta område var det många barn/ungdomar som förlorat en eller båda föräldrarna. Detta fick till följd att många tog sig in till Bukoba utan att ha någon- stans att bo, utan något att leva av. Risken att de hamnade  i kriminalitet och drogmissbruk blev mycket stor.
Några sökte sig då till diakonens, syster Debora Brycke, bostad för att söka hjälp. Gunvor Brycke, eller Syster Debora som hon kallas i Tanzania, kom till Bukoba som missionär 1971.  Hon arbetade i den lutherska kyrkan, bl.a. med deras projekt för att hjälpa familjer i aidskrisens spår, HUYAWA.  Hos  syster Debora  blev de inte avvisade utan de fick den hjälp som hon hade möjlighet att ge. Ryktet att det fanns ett ställe där gatubarn kunde få hjälp spred sig och fler och fler sökte sig dit. Till en början fungerade syster Deboras hus som tillfällig bostad för gatubarnen. Många av dem sov på altanen. De fick också hjälp med mat, kläder, skolgång och vid behov läkarvård. Man samtalade med ungdomarna om deras liv, försökte  få reda på var de kom ifrån, om det fanns några anhöriga och vad som fick dem att börja bo på gatan. En viktig del av arbetet var att hjälpa till att återupprätta hållbara relationer med anhöriga. Detta hjälparbete  som Debora startade som pensionär fick namnet ”Tumaini children center.” Hon var ordförande i styrelsen till sin död 2008.
 
Att bedriva verksamheten från Syster Deboras bostad blev ohållbart i längden och 2005 fick  vi  möjlighet att förvärva en 
fastighet med bra hus och uppodlad jord. Gården heter Julia farm och ligger 8 km. utanför Bukoba i Kyakairabwa. Efter renoveringsarbete och tillbyggnad av ett hus att sova i kunde man ta fastigheten i bruk i september samma år. På gården finns plats för 20 ungdomar. De bor där under en tid, går i en närbelägen skola och får stödundervisning på gården, tränar fotboll, får hjälpa till med att laga mat, tvätta kläder, odla jorden och annat som man behöver kunna för att klara sitt uppehälle. De får också prata om sin livssituation och vad som krävs för att förbättra den.
Året därpå förvärvades ytterligare en fastighet i närheten av den första.  Gården kallas Debora farm. Den  har bördig jord, fruktträd och sötvattenkälla i närheten.  En byggnad är bostad och har 25 sovplatser, i en annan finns 2 klassrum och i en tredje finns  personalbostäder. Denna gård passar bättre för de ibland lite struliga pojkarna och Julia farm  blir gården för flickor och barn med särskilda behov.
Det fanns också behov av ett rådgivnings- och mottagningscenter inne i staden. I januari 2007 köptes detta.  Fastigheten består av flera byggnader och det finns också elektricitet och telefon.  Där finns numera administrationen och det finns bra lokaler för samtal och rådgivning. Även personalbostäder inryms i fastigheten liksom sovplatser för nyanlända barn.
 TCC har också utbildning ute i byarna för att visa på gatubarnens situation  och uppmana till gemensamt ansvar för att barnen skall få en trygg familjesituation och en god framtid. Där ingår också fältassisten Michael Kifungos dramagrupp som  på ett talande sätt beskriver barnens svåra situation, TCCs sätt att arbeta och allas vårt ansvar. I samband med detta ges också en fantastisk möjlighet till evangelisation eftersom byborna har olika religiös tillhörighet.
 
 Förutom centret finns också flera fosterfamiljer som tar sig an barn för kortare eller längre tid. TCC har kontakt med polisen, socialtjänsten och sjukvården när det behövs, men även för att påvisa att gatubarnen är hela samhällets ansvar.
Tumaini har egna  lärare som arbetar med barnen i små grupper för att anpassa dem till den vanliga skolan.
Idrottsklubben Tumaini Sports Club, som har ungefär 120 medlemmar, är öppen för alla barn oavsett om de är inskrivna i Tumaini eller inte. De spelar fotboll på strandängarna vid Victoriasjön eller på vår fotbollsplan på Julia Farm.

Syster Adventina är direktor för verksamheten och till sin hjälp har hon en stab av olika medarbetare, även volontärer från Sverige, som sköter mottagning och samtal, hus och odlingar och tar hand om ungdomarna så de får lära sig att sköta ett hem, kommer iväg till skolan m.m.  
Tumainis styrelse består av förutom av ledningen på Tumaini children center, av ledamöter från socialkontoret och skolväsendet i Bukoba, från kyrkan och Huyawa.
 
 
Tumainibarnens sång:                               
Cha kutumaini sina ila damu yake bwana
Sina wema wa kutosha Dhambi zangu kuziosha  
Kwake Yesu nasimama Ndiye mwamba ni salama
Ndiye mwamba ni salama.

Njia yangu iwe ndefu, Yeye unipa wokuvu
Mawimbi yakinipiga Nguvu zake ndio nanga
Damu yake na sadaka Nategemea daima
Yote chini ya kiisha Mwokozi atanitosha.

Nikiitwa hukumuni rohoni Nina amani
Nikivikwa haki yake Sina hofu mbele zake. 

I have nothing to depend on than the blood of the Lord
I am not as right as good to refine my sins. 
By Jesus I´m standing firm  He is the safety rock.
May the way be long He gives me salvation

Even though I´m beaten by waves Jesus´power is my anchor.
His blood and his sacrifice Is where I depend forever
Even if I remain with nothing The savior will suffice me.
Even though I´m called before judgement  My heart will be peaceful

When I´m covered with his righteousness I have not fear before him.

Gunvor Debora Brycke