Vart går de insamlade pengarna?

Bukobahjälpen är insamlingsorganet i Sverige som genom information och insamlade medel stöder arbetet i Bukoba. Främst genom att samla in pengar till SIDA:s egenavgift och investering-ar, samt för att skapa en buffert om bidragen minskar. Allt för att säkerställa ett fortsatt gott arbete.

Tumaini Children´s Center har sin egen ekonomi i Bukoba och har för närvarande en budget på drygt 2 miljoner kronor, med ett 30-tal anställda. Detta arbete stöds från SIDA, via SVETAN (Svensk Tanzianska föreningen), i treårsintervaller. För att få dessa medel betalar Bukobahjälpen en egenavgift på 10% per år.

 

Hur mycket av gåvorna försvinner i administration mm?

Adminstration och kringkostnader uppgår till  cirka  5 %.

 

Hur kontrolleras ekonomihanteringen?

Bukobahjälpen
Bokföringen görs av Rune Hellberg som är Bukobahjälpens kassör, 0708-261720 eller spikenrune@gmail.com. Han svarar gärna på frågor!
Allt kontrolleras noga av vår revisorer. För kontakt se "Styrelsen" 

Tumaini Children´s Center
Lutherska kyrkans, ELCT, revisiorer i Tanzania sköter granskningen och revisionen. Likaså en representant för SVETAN (för SIDA:s räkning) Jeanette Olsson msjeanetteolsson@hotmail.com