Allys bönebok

Här ser ni Ally som kom till Tumaini Childrens Center som 10-åring och var ett av våra första barn. Nu har han avslutat universitetsstudierna och drömmer om att bli författare. Under sina studier har han skrivit en bok som Lisbeth Wiliamsson fick ta del av. En bok på swahili som hon uppfattade som en bönebok.
Detta är ett av alla de vittnesbörd och anledningar till så stort tack för arbetet i Tumanini Childrens Center.

pensionären michael

En av våra trotjänare har gått i pension! Michael har varit med i arbetet sedan Sr Debora startade gatubarnsarbetet. Som pensionär så drar han ner på sin arbetstid men kommer fortfarande några dagar i veckan.

Det är stort att följa Michael när han går på Bukobas gator som fältassistent och möter barn och vuxna. Han är känd av alla! Michael är en förtroendeingivande person som fått så många barn bort från gatan. Vi känner en ödmjuk tacksamhet för hans insats och arbete.

Nu är han en stolt pensionär och nybliven ägare av en egen cykel!

Kollektvädjan till församlingarna

På grund av den rådande situationen har vi konstaterat ett minskat givande från församlingarna. Detta beror naturligtvis på att det varit så få samlingar sedan i mars månad i kyrkorna. Men vi hoppas att ni som brukar stödja Bukobahjälpen ändå kan frigöra medel så att vi kan uppfylla vårt ansvar för barnen i Bukoba. Tryck här för att läsa dokumentet.

Swish 123 452 50 28, Bankgiro:5405-3723,
Konto Handelsbanken 6655-990 405 958

Helena 14 år
I kollektvädjan ovan så kan ni läsa om en flicka heter Helena som var 14 år när hon intervjuades av Lisbeth Wiliamsson. Läs gärna för att bättre förstå barnens situation som kommer till Tumaini Childrens´s Center.

Läs hela intervjun 

Bukoba i Coronatider

Här visar en av våra anställda hur viktigt det är med handhygienen. Här visar en av våra anställda hur viktigt det är med handhygienen.

Systugan har fullt upp med att producera munskydd
Vi har idag fått en rapport och bildmaterial på hur vår personal producerar munskydd i mängd. Naturligtvis skall dessa användas av vår egen pesonal och våra barn. Men det kommer också beställningar från samhället, kyrkor och sjukhus. Så i dessa orostider får Tumaini förmedla kunskap och material för att hantera Coronakrisen.

Tanzania är också drabbat av Coronakrisen
Officiellt presenteras låga siffror från myndigheterna, men verkligheten är en helt annan. De signaler vi får från Bukoba är att det sker dödsfall och många drabbas. Folk är i spänd oro. Skolor är stängda. Man går omkring med munskydd och försöker hålla avstånd.

Tumaini Children´s Center är drabbat
Vår organsisation har också drabbats av den förändringen att skolan har stängt. Utifrån myndighetsdekret har vi också varit tvungna att minska antalet boende barn på Julia/Debora farm. Nu bor det 26 stycken barn mot det normala 50-60. Övriga har man lyckats att få hem till sina byar och släktingar. Men oavsett om de är på vårt boende eller i sina hembyar behöver de omsorg och omvårdnad. Personalen arbetar på och försöker hantera de utmaningar som uppstått genom krisen.

Här i Sverige har vi också sett en tydlig minskning i de gåvor som kommer in!
Vi har under april månad enbart fått in 42% av de behov vi har som är budgeterade. Vi hoppas att du gärna vill bidraga lite extra så att vi inte förvärrar krisen för organisationen utan kan förmedla det vi utlovat för barnens bästa. Tack på förhand.

Swish 123 452 50 28 / Bankgiro: 5405-3723  /  
Bankkonto:Handelsbanken 6655-990 405 958
 

barn rövas bort - nu är vaktkuren på plats

Ett nytt fenomen har uppstått där två av våra barn var utsatt för ett kidnappningsförsök. Målet var att röva bort dem för antingen att utnyttjas sexuellt eller för häxkonster. Nu lyckades inte förövarna att genomföra det utan barnen är i säkerhet.

På grund av detta togs beslut om att direkt bygga en vaktkur och ha bevakning av området. Nu är denna på plats och skall bara färdigställas.

Vi tackar PINGSTKYRKANS SECONDHAND LIDKÖPING för att de bidragit med en stor summa pengar för detta bygge och för att säkra området.

Bröllop på Tumaini Children´s Center

Frank och Judith
Varje gång om som ett av våra gatubarn får möjligheten  att gifta sig och ingå äktenskap är det ett stort och viktigt ögonblick. För det mesta har de inte någon familj bakom sig eller ekonomiska medel. Då får Tumaini Children´s Center vara deras familj och dela fest och glädje.

Här syns bilder på när Frank och Judith ingår äktenskap. Frank har under många år bott i anslutning till de hus där styrelsens medlemmar bor vid besök i Bukoba och har blivit en mycket kär vän.

Vi önskar dem all lycka!!!

Fortunates och Winfrida

Ytterligare en av våra ungdomar, Fortunates Focus, har ingått äktenskap med sin brud Winfrida.

Fortunates har blivit en mycket duktig medarbetare i arbetslaget där han både arbetar som fältarbeta-re och som ekonomiassistent. Han har också visat prov på entrepenörsskap när han tillverkat tvål för försäljning och byggt bikupor för att få fram honung som kan säljas.

Vi önskar dem all lycka!!!

Kakfest

Vi har glädjen att få ha volontärer ute i Bukoba som under några månader lever nära och med barnen.

Just nu har vi Linnéa Eliasson som är från Ytterby och hennes stora intresse har varit att också lära dem att baka. Sedan har hon varit tillsammans med barnen på Julia Farm.

Hon avslutar sin volontärperiod i slutet av januari och vi tackar henne för denna tid,

reserapport januari 2020

Bukobahjälpens styrelse var vid årets januariresa representerade av Lisbeth Wiliamsson, Gunnar Brycke och Leif Nordlander.

För dej som vill veta mer om vad en sådan här resa kan innebära, en resa som inte är semester utan främst intensivt arbete, så bifogar vi här RESERAPPORTEN. Läs och ta del av arbetet på plats!

Volontären Linnea Eliasson bakar

Vi har förmånen att ta emot volontärer som gör en mycket god insats med barnen. Linnea Eliasson från Ytterby bor nu med barnen på Julia Farm och hennes stora intresse är bakning. Så hon vill lära av dem men också lära ut det hon kan.

 

Läs den spännande rapporten från senaste resan till Bukoba

Styrelsen åker regelbundet på besök till Bukoba för att stödja arbetet och hålla kontakt med medarbetarna. Det är med sådan glädje och kärlek som vi blir mottagna! Vi är som syskon och medarbetare i samma arbete. Välsignade och drivna av Guds kärlek!

LÄS GÄRNA LISBETHS RAPPORT FRÅN SENASTE RESAN SÅ FÅR DU EN BRA INBLICK I DEN VARDAGLIGA VERKLIGHETEN.

Tacksamhet

På bilden ser vi en man som kommit tillbaka för att tacka Sr Adventina och personalen. Han var tidigt med som barn i Tumaini Children´s Center och kommer för att berätta hur det gått för honom och för att tacka!

Sr Adventina äter mat med de mindre barnen. Hon är inte en ledare som leder uppifrån utan lever med barnen och delar deras liv. 
Vi är så tacksamma för hennes insats som ansvarig för Tumaini Children´s Center.

Hans Ehrling, Rörmokeriet

Hans Ehrling med fru, från Rättvik, har varit med i Bukoba under några veckor och samordnat arbetet med toaletter och rörmokeri. Vi är så tacksamma för att han med hela sin kompetens ställer sin tid till vårt förfogande! Vi tror att sådana här insatser betyder mycket för både utförare och mottagare.

Tack Hans!

Bukobadagen på Örtagården Uddevalla

Lisbeth Wiliamsson skickar här en rapport från den dag som hölls på Örtagården i Uddevalla. Detta för att inspirera och informera om vårt arbete i Bukoba (På bilden tillsammans med syster Adventina, ledare för arbetet i TCC i Bukoba)
Läs mer här:  Mission Tur och Retur – Bukobahjälpsdagen

Återplanteringen efter översvämningen

Som vi informerade i juni månad så drabbades Bukoba med omnejd av en mycket stor översvämning och då också våra planteringar. Dessa skulle användas för våra barns matbehov men också för att kunna sälja och få in nödvändiga intäkter. Mycket av skördarna gick inte att rädda. Samtidigt blir det nödvändigt att nyplantera och för t.ex bananplantorna så tar det lång tid innan man får en första skörd.
Vi tackar för de extra medel som många av er varit med att samla in! Vi har inledningsvis sänt drygt 50 000 kr för att starta återplanteringen.

Fortfarande går det att skicka in en gåva på t.ex Swish 123 452 50 28 och märk "Översvämningen"
 

2019

Nu åker Gunnar Brycke, Lisbeth Wiliamsson och Åke Nyström ner till Bukoba för några veckors arbete. De skall följa upp och färdigställa arbetet med den nya expeditionen och hantverkshuset. Det gäller rörarbete, inredning osv. Vi önskar dem lycka till!

Läs hela inlägget »

Den 7 september var ett 25-tal personer samlade på Örtagården utanför Uddevalla för att få mer och ny information om Bukobahjälpens och Tumaini Children´s centers (TCC) arbete.

Dagen började med kaffe och smörgås, många hade rest långt så det smakade gott, samtidigt fick vi tillfälle att bekanta oss med varandra.
Programmet började med att Lisbeth Williamsson berättade om hur Tumaini och Bukobahjälpen växt fram och hur det ser ut idag. En del av styrkan i TCC:s arbete (och Bukobahjälpens) är att det vilar på Kristi grund och att det vuxit fram utifrån det behov som Debora Brycke såg i början på 2000-talet.

Därefter berättade Leif Nordlander om mission i ett historiskt perspektiv, och vad det har betytt och betyder för Kristi kyrka.

Efter lunch berättade Emma Bruno från Norrköping hur man i St. Johannes församling arbetar för att inkludera Bukobahjälpen och TCC i församlingens arbete och hur man engagerar både barn, ungdomar och äldre. 
   
Åsa Löf från Hålta blev tyvärr tvungen att lämna återbud. Gunnar Brycke fick då tillfälle att berätta om två pojkars livsöde och vad Tumaini betytt och betyder för deras framtid.

Dagen avslutades med att Lisbeth Williamsson visade bilder från styrelsens resa till Bukoba i febr-mars i år. Det blev tillfälle till många och värdefulla samtal och nya kontakter knöts.
 
Till sist ett stort tack till Örtagården för fint mottagande och god mat.
 
Lisbeth Williamsson

Läs hela inlägget »
Etiketter: bukobahjälpsdag

Nu närmar vi oss Bukobadagen 2019 i Uddevalla Örtagården.
Vi vill gärna ha din anmälan för att kunna boka måltider m.m.

Läs information nedan i medföljande fil.


 

Läs hela inlägget »

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv