2022 > 10

Kyrkkaffe 9 sept på Kyrkans Gård Sunnersbergs församling Lidköping. Tack alla ni som betalade stora pengar för en fika.

Läs hela inlägget »

Afrikagolfen ”AFRIKAS BARN” på RYDÖ GK

Bild 1: Thomas och Bittan Axegård, initiativtagare och allt-i-allo-fixare
Bild 2: Våffelservering efter halva rundan
Bild 3:Utslag från 9:e tee (efter dubbla våfflor)
Bild 4:Hamburgerservering efter fullbordade 18 hål

För att först presentera mig så heter jag Gunnar Löfgren och har varit kyrkoherde rätt länge i Villstads församling, Smålandsstenar. Jag tjänstgör fortfarande en hel del som pensionär.
Vi har i vår församling i många år haft några projekt som vi regelbundet stödjer med bl a våra fria kollekter, ett av dem är Bukobahjälpen. Grunden är att Karin, min fru, arbetade 2 år på 70-talet i Bukoba och lärde känna Gunvor Brycke/Sister Debora. Vi har besökt Bukoba vid ett par tillfällen, bl a Tumaini Children´s Center (TCC).
 
Nu ordnade goda vänner till oss, Thomas och Britt-Marie Axegård, som är mycket aktiva i vår församling, en golftävling i söndags den 3 juli, benämnd Afrikagolfen, på Rydö GK lite utanför Hyltebruk. 50 par var anmälda, det betyder 100 deltagare och varje deltagare betalar en tävlingsavgift på 100 kr som oavkortat går till Afrikagolfens bägge ändamål, nämligen WSG (Win Souls for God, ett gatubarnsarbete i Addis Abeba i Etiopien, ett annat av vår församlings projekt) och Bukobahjälpen. Det var sjunde gången Afrikagolfen anordnades på Rydö GK.
Men dessutom var det ett gäng som serverade golfarna våfflor efter halva sträckan.
 
Bukobahjälpen fick del av 11 550 kr från denna golftävling. Vi är tacksamma för alla initiativ som genomförs för Bukobas barn!

 

Maj 2022.   Det har nu gått två år sedan någon av oss i styrelsen haft möjlighet att besöka Bukoba och vårt arbete där. Det har varit en frustration och stor saknad att inte få möta våra vänner och medarbetare. Men vi har också saknat att kunna stödja dem praktiskt både när det gäller det löpande arbetet liksom i de speciella byggprojekten m.m. 

Men vi kan konstatera att de hanterat åren på ett mycket föredömligt vis och arbetat vidare förtroendefullt och kontinuerligt. Vi känner stor ödmjukhet för Sr Adventinas och medarbetarnas arbetsinsats! Lyckligtvis så har inte heller Covid-situationen i landet drabbat vårt arbete så allvarligt.

Gunnar Brycke kommer att resa ner 5 maj för att under några veckor möta vännerna i Bukoba och få rapporter om hur de har det nu och hur behoven ser ut. Likaså kommer han att arbeta med att förbereda för flera projekt som har varit vilande under Covid-perioden. Detta för att till hösten starta upp dessa, när fler av oss i styrelsen åker ner för att göra en större insats:

 • Bygge av 4 stycken toaletter utanför nya Reception
 • Reparation av dammanläggning som rasat i Kiteme
 • Bygge av toalett och tvättrum för arbetare i Mushasa
 • Renovering av det hus som en av våra trotjänare Michael bor i, där det regnar in
 • Förbereda uppförandet av vattentank, som  Rotary samlat in pengar till, vid nya Reception

Länkar

Så går det när passionen drabbar.

Alva Brycke har startat en insamling i Sydafrikaför Bukoba

Senaste nyheter


Alva Brycke, som är barnbarn till Gunnar Brycke, har vid sina besök i Bukoba blivit mycket engagerad att hjälpa till i Tumaini. Hon arbetar nu i Sydafrika och har där med en affärsman startat en insamling för att restaurera den gamla receptionsbyggnaden.

De har sett den stora potentialen i att använda huset till olika verksamheter. Allt ifrån en festsal som man kan hyra för bröllopshögtider till förrådslokaler för säd som skördats. Huset måste repareras  från jordbävningsskadorna, taket bör bytas ut och lokalerna allmänt fräschas upp och anpassas.

Insamlingsmålet som hon presenterar för investerare i Sydafrika är på drygt 500 000:-SEK.  Vi önskar henne lycka till i sitt arbete med denna insamling. Läs mer: Svensk översättning eller Engelskt orginal.

Här i Sverige fortsätter vi de regelbundna insamlingsaktiviteterna för att fylla de basbehov som barnen har.

Rapport från Tumaini Children´s Center
maj till augusti 2021

Regelbundet kommer det en rapport från Bukoba, Tumaini Children´s Center, som beskriver vad som skett under en viss tidsperiod. Denna utgör en rapport till Svetan, som förmedlar SIDAs bidrag till verksamheten, men som vi övriga också har stor glädje av. Man blir överväldigad av allt som sker i arbetet i Bukoba.

Några siffor - Tidsperioden maj till aug 2021

 • 4 seminarier med 117 deltagare: "Juridisk hjälp till ledare i lokala byar gällande barns rätt i samhället". 44 barn har också konkret fått juridisk hjälp under perioden.
 • 5 seminarier för lokala ledare, föräldrar/vårdnadshavare i s.k. Tumainigrupper. Deras uppgift är att identifiera utsatta barn så att de inte hamnar på gatan. De har identifierat 210 familjer där barnen riskerar att rymma. 154 barn har fått samtalsstöd och 32 av dem får stöd till skolmaterial så att de verkligen kan fortsätta skolgången.
 • Uppsökande verksamhet. 124 barn har nåtts genom den uppsökande verksamheten nära busstationen och marknaden.
 • 17 skolseminarier har genomförts med 1644 deltagare. De har temat "Livskunskap" med rubrikerna: a/ Självmedvetenhet (bygga upp barns självkänsla), b/ Hur man löser det dagliga livets utmaningar (utveckla goda vanor och attityder) c/ Hur barn kan skydda sig mot Covid-19 m.m.
 • Samtalsstöd på mottagningscentret. 204 barn och 60 föräldrar/vårdnadshavare har under perioden fått samtalsstöd på vårt center. Vissa av dessa samtal ledde fram till lösningar som följande: a/ barn vill ha med sig en vuxen när de återvände till sitt hem, b/ de behövde medicinsk behandling c/ de behövde stöd till skolmaterial, d/ vissa behövde stöd i sin önskan om entreprenörsskap, e/ Vissa behövde juridisk rådgivning m.m.
 • Barn som just nu bor på våra center/boenden: 54 st varav 34 är pojkar och 20 flickor.
 • Uppföljningsbesök i hem för 110 barn som bor hemma,  men där livet är besvärligt på grund av fattigdom, sjukdom och relationsproblem.
 • 173 barn får ekonomiskt stöd  till utbildning, från primary till high school.

Bukobahjälpen får ny ordförande

I samband med Bukobahjälpens årsmöte 2022 överlämnade Lisbeth Williamsson ordförandeklubban som hon innehaft sedan 2007. Leif Nordlander, som under flera år varit engagerad i styrelsen och är en van resenär till arbetet i Bukoba, övertog denna. Vi riktar ett mycket stort tack till Lisbeth för de gångna årens ledarskap. Under den tiden har Bukobahjälpen genomgått en stor förändring och växt till ett stort hjälparbete.

Leif Nordlander, som tar över, har i egenskap av kyrkoherde och som aktiv i Svenska kyrkans högsta ledning stor erfarenhet i frågor som berör Bukobahjälpen. Han har också genom sina många resor med och utan medresenärer besökt Bukoba och lärt känna inte bara många människor men också ledningen för den Lutherska kyrkan där.

Läs gärna mer: Tryck på denna länk "Bukobahjälpens årsmöte"

Till styrelse inför kommande år valdes:

Från vänster: Gunilla Fredriksson (ny styrelsemedlem), Lisbeth Wiliamsson, Anita Danielsson (suppleant), Leif Nordlander (ordförande), Rune Hellberg, Gunnar Brycke och Åke Nyström.

loading...

Livet för gatubarnen i Bukoba är mycket besvärligt. Polisen jagar dem under nätterna och de måste ständigt söka nya sovplatser.
Här ser vi hur Sr Adventina och socialarbetarna hittar dem en tidig morgon på soptippen efter en orolig natt.
ÄR INTE BARNEN MER VÄRDA ÄN ATT BEHÖVA SOVA PÅ EN SOPTIPP?

1.En pojke som bott hemma med mamma och två yngre syskon och fått stöd av Tumaini. Han hade under en lång tid varit Aids-sjuk och fått behandling som inte hjälpt honom. Nu i januari dog han. Tumainis personal fanns med vid begravningen.

 2. Här bor en mycket fattig familj, pappa med två döttrar, mamman död. En av flickorna bor på Julia farm, det är lättare för pappan (som dessutom är sjuklig) att ta hand om bara en dotter. På så sätt minskar risken att flickorna hamnar på gatan eller som hembiträden istället för att gå i skolan.

3.  Glädjetårar när Liberiatas mamma får träffa sin dotter efter att ha blivit frikänd och släppt ur fängelset. Hon har bott på vårt barnhem under tiden och fått omvårdnad och skolutbildning.

Arbetet i Tumaini Children´s Center omfattar många fler än de barn som inte kan återvända till sina hemmiljöer och som därför bor på våra boenden.

 


Några siffror från 2019:

Mer än 150 familjer/barn fick uppföljning i sina hemmiljöer
Mer är 110 barn och 100 föräldrar fick rådgivning via vårt mottagningscenter
Förutom  att vi drev vår egen skola med tre klasser, stödde vi drygt 140 barns skolgång i andra skolor
Vår advokat arbetade med drygt 20 rättsfall för att hjälpa barn och familjer
Vi har entreprenörsutbildningar  m.m.

Här ger vi några exempel:

Systugan och den lilla affären är nu klara

Lisbeth Wiliamsson har tillsammans med personalen som ansvarar för systugan planerat och inrett denna. 

Det är med stor inspiration och energi som de nu kan utveckla sitt arbete, både med att sy alster för barnen och den egna organisationen,  men också fylla den lilla shopen som ansluter till gatan, med produkter.

Här sker dels utbildning och dels sömnadsarbete som ger möjlighet till egen försörjning, men det blir också inkomster för Tumaini Children´s Center.

Allys bönbok

Här ser ni Ally som kom till Tumaini Childrens Center som 10-åring och var ett av våra första barn. Nu har han avslutat universitets-studierna och drömmer om att bli författare. Under sina studier har han skrivit en bok som Lisbeth Wiliamsson fick ta del av. En bok på swahili som hon uppfattade som en bönbok.
Detta är ett av alla vittnesbörd och anledningar till så stort tack för arbetet i Tumanini Children´s Center.

pensionären michael

En av våra trotjänare har gått i pension! Michael har varit med i arbetet sedan Sr Debora startade gatubarnsarbetet. Som pensionär så drar han ner på sin arbetstid men kommer fortfarande några dagar i veckan.

Det är stort att följa Michael när han går på Bukobas gator som fältassistent och möter barn och vuxna. Han är känd av alla! Michael är en förtroendeingivande person som fått så många barn bort från gatan. Vi känner en ödmjuk tacksamhet för hans insats och arbete.

Nu är han en stolt pensionär och nybliven ägare av en egen cykel!

Kollektvädjan till församlingarna

På grund av den rådande situationen har vi konstaterat ett minskat givande från församlingarna. Detta beror naturligtvis på att det varit så få samlingar sedan i mars månad i kyrkorna. Men vi hoppas att ni som brukar stödja Bukobahjälpen ändå kan frigöra medel så att vi kan uppfylla vårt ansvar för barnen i Bukoba. Tryck här för att läsa dokumentet.

Swish 123 452 50 28, Bankgiro:5405-3723,
Konto Handelsbanken 6655-990 405 958

Helena 14 år
I kollektvädjan ovan så kan ni läsa om en flicka heter Helena som var 14 år när hon intervjuades av Lisbeth Wiliamsson. Läs gärna för att bättre förstå barnens situation som kommer till Tumaini Childrens´s Center.

Läs hela intervjun 

Bukoba i Coronatider

Här visar en av våra anställda hur viktigt det är med handhygienen. Här visar en av våra anställda hur viktigt det är med handhygienen.

Systugan har fullt upp med att producera munskydd
Vi har idag fått en rapport och bildmaterial på hur vår personal producerar munskydd i mängd. Naturligtvis skall dessa användas av vår egen pesonal och våra barn. Men det kommer också beställningar från samhället, kyrkor och sjukhus. Så i dessa orostider får Tumaini förmedla kunskap och material för att hantera Coronakrisen.

Tanzania är också drabbat av Coronakrisen
Officiellt presenteras låga siffror från myndigheterna, men verkligheten är en helt annan. De signaler vi får från Bukoba är att det sker dödsfall och många drabbas. Folk är i spänd oro. Skolor är stängda. Man går omkring med munskydd och försöker hålla avstånd.

Tumaini Children´s Center är drabbat
Vår organisation har också drabbats av den förändringen att skolan har stängt. Utifrån myndighetsdekret har vi också varit tvungna att minska antalet boende barn på Julia/Debora farm. Nu bor det 26 stycken barn mot det normala 50-60. Övriga har man lyckats att få hem till sina byar och släktingar. Men oavsett om de är på vårt boende eller i sina hembyar behöver de omsorg och omvårdnad. Personalen arbetar på och försöker hantera de utmaningar som uppstått genom krisen.

Här i Sverige har vi också sett en tydlig minskning i de gåvor som kommer in!
Vi har under april månad enbart fått in 42% av de behov vi har som är budgeterade. Vi hoppas att du gärna vill bidraga lite extra så att vi inte förvärrar krisen för organisationen utan kan förmedla det vi utlovat för barnens bästa. Tack på förhand.

Swish 123 452 50 28 / Bankgiro: 5405-3723  /  
Bankkonto:Handelsbanken 6655-990 405 958
 

barn riskerar rövas bort - nu är vaktkuren på plats

Två av våra barn var utsatta för ett kidnappningsförsök. Målet var troligtvis att röva bort dem antingen för att utnyttjas sexuellt eller  i samband med häxkonster. Nu lyckades inte förövarna att genomföra det, utan barnen är i säkerhet.

På grund av detta togs beslut om att direkt bygga en vaktkur och ha bevakning av området. Nu är denna på plats och skall bara färdigställas.

Vi tackar PINGSTKYRKANS SECONDHAND LIDKÖPING för att de bidragit med en stor summa pengar för detta bygge och för att säkra området.

Bröllop på Tumaini Children´s Center

Frank och Judith
Varje gång om som ett av våra gatubarn får möjligheten att gifta sig och ingå äktenskap är det ett stort och viktigt ögonblick. För det mesta har de inte någon familj bakom sig och inga ekonomiska medel. Då får Tumaini Children´s Center vara deras familj och dela fest och glädje.

Här syns bilder på när Frank och Judith ingår äktenskap. Frank har under många år bott i anslutning till de hus där styrelsens medlemmar bor vid besök i Bukoba och har blivit en mycket kär vän.

Vi önskar dem all lycka!

Fortunates och Winfrida

Ytterligare en av våra ungdomar har ingått äktenskap. Här är Fortunates Focus med sin brud Winfrida.

Fortunates har blivit en mycket duktig medarbetare i arbetslaget, där han både fungerar som fältarbetare och som ekonomiassistent. Han har också visat prov på entrepenörsskap när han tillverkat tvål och byggt bikupor för att få fram honung för  försäljning.

Vi önskar dem all lycka!

Kakfest

Vi har glädjen att få ha volontärer ute i Bukoba som under några månader lever nära och med barnen.

Just nu har vi Linnéa Eliasson från Ytterby. Hennes stora intresse har varit att också lära barnen att baka. Sedan har hon varit tillsammans med barnen på Julia Farm.

Hon avslutar sin volontärperiod i slutet av januari och vi tackar henne för denna tid.

 

reserapport januari 2020

Bukobahjälpens styrelse var vid årets januariresa representerade av Lisbeth Wiliamsson, Gunnar Brycke och Leif Nordlander.

För dej som vill veta mer om vad en sådan här resa kan innebära, en resa som inte är semester utan främst intensivt arbete, så bifogar vi här RESERAPPORTEN. Läs och ta del av arbetet på plats!

Läs den spännande rapporten från senaste resan till Bukoba

Styrelsen åker regelbundet på besök till Bukoba för att stödja arbetet och hålla kontakt med medarbetarna. Vi blir mottag-na med sådan glädje och kärlek.Vi är medarbetare i samma arbete, välsig-nade och drivna av Guds kärlek.

LÄS GÄRNA LISBETHS RAPPORT från senaste resan så får du en inblick i vardagen i verksamheten

Tacksamhet

På bilden ser vi en man som kommit tillbaka för att tacka Sr Adventina och personalen. Han var med som barn i Tumaini Children´s Center och kommer för att berätta hur det gått för honom och för att tacka!

Sr Adventina äter mat med de mindre barnen. Hon är inte en ledare som leder uppifrån utan lever med barnen och delar deras liv. 
Vi är tacksamma för hennes insats som ansvarig för Tumaini Children´s Center.

Hans Ehrling, Rörmokeriet

Hans Ehrling med fru, från Rättvik, har varit med i Bukoba under några veckor och samordnat arbetet med toaletter och rörmokeri. Vi tror att sådana här insatser betyder mycket för både utförare och mottagare.

Tack Hans, för att du ställer din tid och kompetens till vårt förfogande!

Bukobadagen på Örtagården, Uddevalla

Lisbeth Wiliamsson skickar här en rapport från den dag som hölls på Örtagården för att inspirera och informera om vårt arbete. (På bilden tillsammans med syster Adventina, ledare för arbetet i TCC i Bukoba)
Läs mer här:  Mission Tur och Retur – Bukobahjälpsdagen

Återplantering efter översvämningen

Som vi informerade om  i juni månad, drabbades Bukoba med omnejd av en mycket stor översvämning.Även våra planteringar drabbades. Dessa skulle användas för våra barns matbehov men också för att kunna sälja och få in nödvändiga intäkter. Mycket av skördarna gick inte att rädda. Nu blir det nödvändigt att nyplantera och för t.ex bananplantorna så tar det lång tid innan de ger en första skörd.
Tack för de extra medel som många av er varit med att samla in! Vi har inledningsvis sänt drygt 50 000 kr för att starta återplanteringen.

There are no entries for this period.

Länkar

-

Senaste nyheter

Arkiv