Barn i Tanzania som levt på gatan kan återintegreras i samhället och få lika bra liv som andra. Men de behöver stöd över en längre tid och här kan myndigheter, frivilliga organisationer och civilsamhället göra mer. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

− En tid efter att de lämnat gatan är nästan alla barn och ungdomar jag intervjuat tillbaka i skolan eller arbetar. Och åttiosex procent av alla som återintegrerats säger att de nu tycker de blir behandlade precis som alla andra, säger Jeanette Olsson som skrivit avhandlingen. 

Deras självskattade livskvalitet och hälsa har också förbättrats avsevärt jämfört med innan de lämnade sina hem och under tiden på gatan.
De senaste åren har myndigheter och fristående organisationer i Tanzania börjat driva på för att barn som hamnat på gatan ska komma tillbaka in i de gemenskaper de en gång lämnat. Jeanette Olssons har intervjuat över 250 barn som genom organisationen Tumaini Children’s Center i Kagera-regionen har kunnat lämna gatulivet och gå tillbaka till ett i stort sett normalt liv.

Läs hela artikeln på Göteborgs Universitet

Kontakt: 
Jeanette Olsson, telefon: 070−2107593, e-post: jeanette.olsson@socwork.gu.se
Avhandlingens titel: From exclusion to inclusion – Young people’s trajectories from home to street to reintegration in Kagera region, Tanzania