Vad blir gjort av en styrelsemedlem under en arbetsresa till Bukoba

Gunnar Bryckes arbetsresa hösten 2017

Den 17 oktober avreste Gunnar Brycke till Bukoba, fullastad med två tunga väskor, 2 ggr 23 kilo, med saker som behövs där. 

De projekt som han främst arbetade med är här kort beskrivna:

Gunnar Brycke tillsammans med tre av våra medarbetare
Gunnar Brycke tillsammans med tre av våra medarbetare

1. Byggnadstillstånd för Hantverkshuset och Receptionen (vår centrala förvaltning)

Under de fyra veckorna hade han 10 möten med arkitekt Samson Rugaiza som hjälper oss med färdigställande av ritningar och kontakt med myndigheterna. Likaså hade han möte med den lokala byggnadsnämnden, som bestod av 5 personer. Efter en timmes samtal uttryckte de sitt gillande för projektet och lovade att bygglovet för Hantverkshuset skulle komma inom 2 veckor. Först skall det dock till Mwanza, en stad på södra sidan av Victoriasjön, för godkännande.

Här är Gunnar Brycke och Syster Adventina i samspråk med Samson Rugaiza.
Här är Gunnar Brycke och Syster Adventina i samspråk med Samson Rugaiza.

Ett vanligt problem som man stöter på är att myndigheterna vill ha för mycket betalt  för byggnadslov, ritningar och andra handlingar för bygglovet. Här får vi ständigt uppmana dem till anständighet med tanke på att det är ett så viktigt projekt för staden och Tumaini Children´s Centers gatubarnsarbete. De lovade att ta hänsyn till detta.
 
Ritningarna och handlingarna för Receptionen skulle också vara klara inom kort och där får Åke Nyström fortsätta behandlingen i januari.

2/ Ritning för uppställningsplats och sammanbyggande av två containers.

"Centret" som, på grund av skador från jordbävningen, behöver ersättas. Här skall också byggas ett hantverkshus.
"Centret" som, på grund av skador från jordbävningen, behöver ersättas. Här skall också byggas ett hantverkshus.

Dessa kommer att placeras på byggplatsen för att kunna låsa in byggmaterial och verktyg under byggnationen. Risken för stölder är stor och detta måste vara klart innan arbetet påbörjas.

3/ Containern i Vårgårda

I september packades en container som tyvärr inte har kommit iväg ännu. Den är full av byggnadsmaterial, symaskiner, solceller, kläder m.m. Kostnaden för förtullningen har visat sig bli lika hög som transporten. Genom många skrivelser och kontakter, vädjar vi nu till myndigheterna att se detta som den hjälpverksamhet det är. Gunnar fick lägga tid på att argumentera och söka rätt kontakter i frågan.

Ett glatt gäng som pustar ut efter att containern fyllts  till brädden.
Ett glatt gäng som pustar ut efter att containern fyllts till brädden.

4/ Projektet med Solkraft

Göran Frisk demonstrerar sitt solprojekt.
Göran Frisk demonstrerar sitt solprojekt.

Göran Frisk, (f d missionär i Tanzania, f d ubåtsjägare), har ett projekt för att utnyttja solenergi. Han önskar att få ha sin bas för projektet i Bukoba och för en dialog direkt med Sr Adventina (Tumainis Children´s Centers ledare). Det är bl.a hans solvattendunkar och solceller som ligger i containern.

5/ Nybygge och reparation av staket

Det är viktigt att ha staket runt egendomarna i Tanzania. Nu har det färdigställts 3500 m staket runt Debora farm och befintligt staket runt Julia Farm har reparerats. Likaså har en vändplan med betongplattor iordningställts.

Staketet som finns runt  vårt mottagningscenter är en förutsättning för att kunna starta nybyggnation av hantverkshuset och "Reception"
Staketet som finns runt vårt mottagningscenter är en förutsättning för att kunna starta nybyggnation av hantverkshuset och "Reception"
Staketet runt Julia och Debora farm.
Staketet runt Julia och Debora farm.

6/ Samtal med lärare på skolan

Vår nuvarande skolsal med minst tre olika klasser i samtidigt. Därför behövs verkligen den nya.
Vår nuvarande skolsal med minst tre olika klasser i samtidigt. Därför behövs verkligen den nya.
Den nya skolsalen som skall saneras och iordningställas.
Den nya skolsalen som skall saneras och iordningställas.

I vår skola och i hela vårt arbete är det totalt förbjudet att aga eller slå barnen. Det är en odiskutabel regel! En av lärarna från den kommunala skolan hjälper oss ibland och har tyvärr inte hörsammat detta. Gunnar fick på styrelsens uppdrag säkerställa att detta aldrig fick ske igen.

Vi har fått tillgång till ytterligare en skolsal. Denna behövde dock saneras, målas och förses med fler fönster.

7/ Projektering för vattenbrunn och toaletter för skolan i Kiteme

Kiteme är vår farm som ligger längst bort mot sydväst, i väglöst land under regnperioderna. Här har Gunnar projekterat för brunn och förrådshus på farmen samt för toaletter som en gåva till den närliggande byskolan. Två toaletter för flickor och två för pojkar. De ca. tvåhundra barnen som går i skolan har inte haft någon sådan tidigare.

Lokal skola, för ca 200 barn, som saknar toaletter.
Lokal skola, för ca 200 barn, som saknar toaletter.
Huset på vår farm i Kiteme är nu klart,  men det behövs förråd och toalett.
Huset på vår farm i Kiteme är nu klart, men det behövs förråd och toalett.

8/ Arbete med vår Kvalitetssäkring (ISO 9000 och 14000)

Sopsortering utanför "Reception".
Sopsortering utanför "Reception".
Sopsortering utanför skolsalen. Viktigt att barnen lär sig tidigt och föregår med gott exempel.
Sopsortering utanför skolsalen. Viktigt att barnen lär sig tidigt och föregår med gott exempel.

Gunnar såg till att det monterades upp sopsorteringskärl på alla våra enheter och att det praktiskt övades och säkerställdes att personalen förstod rutinen.

9/ Nya personalbostäder med toa/bad

Norr om Bukoba har vi en relativt ny farm där vi planterar 21 000 träd. Där behövs personalbostad med intilliggande toalett/bad. Även här har Gunnar startat projektet.

Nuvarande toalett.
Nuvarande toalett.
Nuvarande enkla tvättrum.
Nuvarande enkla tvättrum.

Vi är oerhört tacksamma för allt det arbete som Gunnar Brycke hunnit med under sina drygt 4 veckor i Bukoba. Likaså vill vi säga ett stort GRATTIS till 70-åringen som efter hemkomsten firade sin högtidsdag!