Styrelsens arbetsresor till Bukoba

Styrelsens medlemmar åker i mån av möjlighet ut till Bukoba för att stödja och följa arbetet.

Här kommer vi att presentera resor för att ni skall kunna följa arbetet och hur det fortlöper.