Ett nytt hantverkshus skall förhoppningsvis färdigställas under 2018

Det finns ett stort behov att kunna ge utbildning och möjlighet till försörjning för främst kvinnor i Bukoba. I detta nya hantverkshus skall finnasl en sysal men också lokaler för andra hantverksinriktningar.

Medel har redan skänkts till detta projekt så nu väntar vi på bygglov och start av det hela.

loading...

Bukobahjälpens ordförande har tagit som sitt ansvar att förverkliga denna idé och har kontakt med de som nu arbetar med sömnad där nere.

Hantverkshuset växer fram

    
2018-05-28
Bygget fortsätter på Hantverkshuset
Efter långa förberedelser och planering så är nu byggnationen av hantverkshuset nu full gång.

Gunnar Brycke och Lisbeth Wiliamsson åkte ner i maj för att under två veckor följa och stödja personalen med den fortsatta byggnationen.

Ett hus växer fram som skall fylla med hantverksaktiviteter där man både kan få kunskap om men också själv producera för att skapa pengar för egen försöljning. Detta är visionen och drömmen när det står klart

loading...