Nybyggnation av reception

"Reception" är det hus som socialarbetarna utgår ifrån. Här finns också administration och andra viktiga funktioner.
Tyvärr skadades huset under jordbävningen 2016 med så stora sprickor som följd att det är nödvändigt att åtgärda det. Vid en genomgång av kostnaderna för att reparera/återställa eller bygga nytt, skiljer sig inte budgeten så mycket. Vid ett nybygge kan huset bli mer funktionellt utrymmen skapas som kan användas mer flexibelt. T.ex en stor festsal som kan hyras ut och ge intäkter till Tumaini Children´s  Center.

Reception exteriört

Här ses tydliga sprickbildningar