Solenergi

Vi försöker att ta vara på den rikliga solenergi som finns. Redan har några mindre anläggningar monterats som bl.a driver en vattenpump och ger belysning.