Toaletter till skola i Kiteme

Nära den farm som vi har i Kiteme ligger byns skola med över 200 elever. Vi blev väl mottagna när vi besökte den. Efter vissa förhandlingar med byns ledning har vi nu fått tillåtelse att bygga enkla toaletter åt dem, så att barnen inte skall göra sina behov runt omkring i naturen.

Skolhuset för över 200 elever

Lärarrummet

Lärare med sina elever

Klassrum för de större barnen

Klassrum 2

Skolbarn