Vattenförsörjning är viktigt
Rent vatten är en nödvändighet för oss alla. Därför läggs det mycket arbete både på att borra efter rent vatten men också på att ta vara på det regnvatten som kommer.