Bukobahjälpens styrelse

Samarbetspartner

Svensk-Tanzanianska föreningen SVETAN har gjort en stor insats under många år med ansökningar för bidrag från SIDA. Deras insats har varit ovärderlig för att kunna upprätthålla en sådan stor verksamhet.

Läs gärna mer om deras verksamhet https://svetan.org/