Styrelsens medlemmar

Ordförande:
Leif Nordlander, Karlfeldtsgatan 10, 521 32 Falköping
0706-171413  leif.nordlander@telia.com   

Sekreterare: 
Lisbeth Williamsson,  Birgittagatan 58 B,  531 43 Lidköping
0727-21 62 64    lars_lisbeth@hotmail.com

Ledamot: 
Gunnar Brycke, Trädal 120,  442 72 Kärna
0303- 226001, 0705-383800   gunnar.brycke@gmail.com

Ledamot: 
Åke Nyström, Utsiktsvägen 2, 475 42  Hönö
0730- 684047   ake.nystrom@gmail.com

Ledamot: 
Gunilla Berggren Fredriksson, Sundsby Kile 267, 47172 Hjälteby 
070-485 03 05  gunilla.b.fredriksson@gmail.com

Kassör:
Rune Hellberg, Spiken Stohagen 4,  531 99 Lidköping
0510-102 38, 0708 -261720  spikenrune@gmail.com

Suppleant: 
Anita Danielsson, Mellbygatan 20,  531 51  Lidköping
0510- 10581, 0708-995177    anita.d@telia.com  

Revisor:
Britt Friman, Gamla Läckövägen 57A, 531 55 Lidköping
073 589 26, britt.friman@gmail.com
Revisor:
Ingrid Eyton, Broby Karstorp 1, 531 95 Källby
073 057 83 67, ingrid@eyton.nu