Tumaini Children´s Center; TCC

Tumaini består av ett antal olika enheter: Mottagningscentret "TCC Center" i Bukoba nära stranden, Julia och Debora farm i Kyakairabwa,
8 km utanför staden, ett par boningshus på höjden i Kashura, skolklasser inhysta i en annan skola, samt Kiteme farm längre söderut. Du kan läsa om de olika enheterna under fliken "Enheter inom TCC".