Kiteme farm ligger i väglöst land sydväst om Bukoba. Här har TCC köpt in ett stort Landområde för att röja AV och starta jord- och skogsbruk.

Yta 200 hektar

Kiteme farm

loading...