Farmen i Mushasha

Farmen Mushasha ligger ca 4,5 mil väster om Bukoba. 
Ytan är ca 18 hektar. 
Här odlar vi:
Majs, kaffe, cassava, bananer och träd (10 000 träd planterade)