Vår undervisning är inhyst i en statlig skola. Tanken med de tre klasser som TCC har, är att hjälpa gatubarnen att komma ifatt så att de kan slussas in i den ordinarie skolan.

loading...